« »

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

W dniu 14.04.2021 r. o godzinie 10.00 zakończy się możliwość składania uwag i wniosków do Programu i Prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Po tym terminie wszelkie uwagi będą archiwizowane na potrzeby innych procedur.

Możliwość zgłoszenia uwag:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Żelazna 59a
00-848 Warszawa
z dopiskiem identyfikującym „uwagi SOOŚ Zadanie 5.7.1 POPDOW”

RZGW w Krakowie

Emilia Jóźwiak
e-mail: emilia.jozwiak@wody.gov.pl
tel.: 12 628 41 08
Od poniedziałku do piątku w godz.: 11.00-12.00

Katarzyna Wachulec
e-mail: katarzyna.wachulec@wody.gov.pl
tel.: 12 628 42 03
Od poniedziałku do piątku w godz.: 11.00-12.00
Wiadomość e-mail z tytułem: uwagi SOOŚ Zadanie 5.7.1 POPDOW

RZGW w Gliwicach

Mateusz Letki
mateusz.letki@wody.gov.pl
tel. 32 777 49 30
Od poniedziałku do piątku 11:00 – 12:00

Tomasz Jurczyk
tomasz.jurczyk@wody.gov.pl
tel. 32 777 49 32
od poniedziałku do piątku 11:00 – 12:00
Wiadomość e-mail z tytułem: uwagi SOOŚ Zadanie 5.7.1 POPDOW

Imię i nazwisko / Instytucja:
Dane kontaktowe:
Czego dotyczy uwaga:
Treść uwagi:
RODO: (Zobacz treść)