« »

Kontakt

KZGW

(maile osób oddelegowanych do kontaktu ze społeczeństwem)

RZGW Kraków

Emilia Jóźwiak
e-mail: emilia.jozwiak@wody.gov.pl
tel.: 12 628 41 08
Od poniedziałku do piątku w godz.: 11.00-12.00

Katarzyna Szczepaniec
e-mail: katarzyna.szczepaniec@wody.gov.pl
tel.: 12 628 42 03
Od poniedziałku do piątku w godz.: 11.00-12.00

RZGW Gliwice

Mateusz Letki
mateusz.letki@wody.gov.pl
tel. 32 777 49 30
Od poniedziałku do piątku 11:00 – 12:00

Tomasz Jurczyk
tomasz.jurczyk@wody.gov.pl
tel. 32 777 49 32
od poniedziałku do piątku 11:00 – 12:00