« »

Spotkania konsultacyjne

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, rozpoczyna cykl spotkań z mieszkańcami. Terminy kolejnych spotkań będą aktualizowane.

L.p.

Termin Spotkania konsultacyjnego

Miejsce spotkania

Godzina

Szczegóły

1

17 czerwca 2021 r. (czwartek)

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka, Rynek 17,
32-070 Czernichów

17:00

Na spotkaniu zostaną poruszone kwestie związane z budową polderów: Czernichów, Kłokoczyn, Rusocice.

2

22 czerwca 2021 r. (wtorek)

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej
ul. Św. Floriana 15,
32-551 Mętków

16:30

Na spotkaniu zostaną poruszone kwestie związane z budową polderu Mętków II.

3

24 czerwca 2021 r. (czwartek)

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej
ul. Chemików 2,
32-551 Rozkochów

16:30

Na spotkaniu zostaną poruszone kwestie związane z budową polderu Rozkochów.

4

29 czerwca 2021 r. (wtorek)

Szkoła Podstawowa w Jankowicach
ul. Stanisława Staszica 5,
32-551 Jankowice

16:30

Na spotkaniu zostaną poruszone kwestie związane z budową polderu Olszyny.

5

1 lipca 2021 r. (czwartek)

Libiąskie Centrum Kultury, Świetlica w Gromcu
ul. Traugutta 1,
32-590 Gromiec

16:00

Na spotkaniu zostaną poruszone kwestie związane z budową polderu Gromiec.

6

22 lipca 2021 r. (czwartek)

Galeria Polsko-Słowacka
ul. Krakowska 109,
34-114 Brzeźnica

17:00

Na spotkaniu zostaną poruszone kwestie związane z budową polderu Rusocice.

7 24 sierpnia 2021 r. (wtorek)

Szkoła Podstawowa w Kopance

ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka

18:00 Na spotkaniu zostaną poruszone kwestie związane z budową polderu Kopanka.
8 16 września 2021 r. (czwartek)

Wiejski Dom Kultury

ul. Piotra i Pawła 9, Miejsce

16:00 Na spotkaniu zostaną poruszone kwestie związane z budową polderu Wiśnicz.
9 27 września 2021 r. (poniedziałek)

Ochotnicza Straż Pożarna w Smolicach

Ul. Wiślana 36, 32-640 Smolice

16:30 Na spotkaniu zostaną poruszone kwestie związane z budową polderu Smolice.


Webinarium zostało przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams i odbyło się 9.04.2021 r.W ramach konsultacji zastało przeprowadzone Spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, które było otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Na spotkaniu przedstawiono informacje o konsultowanych dokumentach i umożliwiono zadawanie pytań oraz składanie wniosków.